Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”.

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”. Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.
Titlul: SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii / ID: 121480
Contract: POCU / 298 / 3 / 14 / 121480
Beneficiar: S.C. Xerom Service S.R.L.
Parteneri: S.C. Centrul de excelenţă în instruire SMART S.R.L.
Şcoala română de afaceri a Camerelor de Comert şi Industrie filiala Alba Iulia


ŞTIRI / ANUNŢURI / ARTICOLE

Aici puteţi vedea ultimele ştiri / anunţuri / articole pentru Proiectul SIM – "Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii"

Concluzii eveniment “Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare”

RAPORT EVENIMENT ”DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE PENTRU INOVARE” DIN CADRUL PROIECTULUI „SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII” 28 […]

Eveniment – Dezvoltare de parteneriate pentru inovare

S.C. XEROM SERVICE S.R.L., în colaborare cu partenerii S.C. Centrul de Excelență în instruire SMART S.R.L. și Școala română de […]

S-a lansat proiectul SIM – Servicii integrate de mediere pe piața muncii

S-a lansat proiectul SIM – Servicii integrate de mediere pe piața muncii, la Domeniile Mar’tinutzi din Vințu de Jos. surse […]

Rezultatele conferinței de lansare a proiectului

S.C. XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia, beneficiar al proiectului „SIM – Servicii de integrare pe piața muncii“ și partenerii, Centrul […]

Conferinţa de lansare a proiectului SIM

S.C. XEROM SERVICE S.R.L. beneficiar al proiectului „SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII“, contract de finanțare număr […]

Kit de angajare – Scrisoare de intenţie

Scrisoare de intenţie Document / descrire Model completat PDF* Model gol DOC** Model Online Scrisoare de intenţie denumită şi scrisoare […]

Kit de angajare – Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Document / descrire Model completat PDF* Model gol DOC** Model Online Curriculum Vitae (CV) are un format standard, […]

Partenerii proiectului SIM

BENEFICIAR: XEROM SERVICE Info-line: 0744-546-034 Email: office@xerom.ro Scurtă descriere Xerom Service este furnizor FPC autorizat pentru 9 programe de FP, […]

Apel pentru găzduire de ateliere de scriere Erasmus+

ANPCDEFP va organiza în ţară, în baza planificării realizate pentru toamna anului 2018 – primăvara 2019 (AICI poți consulta planificarea), […]

Indicatori anticipaţi ai proiectului SIM

Indicatori proiect Indicatori prestabiliți de rezultat Descriere Persoane Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: […]

Rezultate anticipate proiect SIM

Rezultate anticipate Rezultate Activitatea A1 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării: 2 evenimente, 502 persoane selectate în grupul țintă, […]

Activităţile proiectului SIM

Activitățile proiectului Constituirea echipei de management şi a echipei de implementare; Formarea echipei de management; Stabilirea/elaborarea procedurilor de lucru; Raportarea […]

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului Îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al membrilor grupului ţinta din mediul urban […]

Proiectul SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii

Proiectul SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii Îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al […]

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor […]

Obiectivele specifice ale proiectului

OBIECTIV SPICIFIC 1 Îmbunătăţirea nivelului de competente, inclusiv prin certificarea competentelor dobândite în sistem informal, a 420 de persoane (şomeri, […]

SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii

ID 121480 SIM – Servicii integrate de mediere pe piata muncii Investim în dezvoltare durabilă FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional […]

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1

Îmbunătăţirea nivelului de competente, inclusiv prin certificarea competentelor dobândite în sistem informal, a 420 de persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi), prin participarea la programe de formare profesională.

OS 2

Facilitarea ocupării pentru 252 persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi) prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere, precum şi mediere.

OS 3

Sprijin acordat categoriilor din grupul ţintă pentru reinserţia socio-profesională prin acordarea pachetelor personalizate de sprijin şi a serviciilor de acompaniere.

PROGRAME / CURSURI

Programe / cursuri organizate gratuit prin proiect

GRUP ŢINTĂ

Grupul Ţintă este format din 502 persoane din care, 251 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 55-64 ani, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), cu studii liceale (ISCED 3) sau post liceale (ISCED 4), 151 persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență), 100 cetățeni români aparținând minorității romă, din regiunea Centru.
502

Total persoane din grupul ţintă

251

Şomeri și inactivi

100

Persoane de etnie romă

151

Persoane din mediul rural

ECHIPA PROIECTULUI

XEROM SERVICE

XEROM SERVICE

Solicitant / Partener principal
Info-line: 0744-546-034 / Email: office@xerom.ro
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART

Partener
Info-line: 0751-301-107 / Email: smartservicii@yahoo.com
ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA

Partener
Info-line: 0258-818-390 / Email: sraalba@yahoo.com