S.C. XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia, beneficiar al proiectului „SIM – Servicii de integrare pe piața muncii“ și partenerii, Centrul de excelență în instruire SMART și Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț filiala Alba Iulia, anunță:

Rezultatele conferinței de lansare a proiectului care a avut loc în data de 10 august 2018, orele 12.00, în Sala de conferințe Domeniile Mar’tinutzi, din localitatea Vințu de Jos, strada Mihai Eminescu, nr.58, județul Alba. Evenimentul de lansare a reunit membrii echipei de proiect, atât din partea beneficiarului, cât şi ai partenerilor, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, ONG-urilor şi mass-media. Conferința a fost deschisă de managerul proiectului, domnul Lucian Oprean. Activitățile și rezultatele ce se doresc a fi obținute prin punerea în practică a proiectului au fost prezentate de doamna Nicoleta Voj, reprezentant al Xerom Service S.R.L.

A fost evidenţiată contribuţia proiectului la scăderea ratei şomajului şi creşterea ratei de ocupare, ţinând cont de particularităţile persoanelor implicate, dar şi a celor legate de piaţa muncii şi situaţia economică de la nivel regional şi local. Beneficiarii activităților proiectului, în total 502, vor primi de la experții proiectului un set de servicii integrate care vizează: activități de informare și consiliere, mediere în vederea ocupării pe piața muncii, furnizarea programelor de formare profesională, certificare de competențe și măsuri de acompaniere. În cadrul evenimentului de lansare, a fost prezentat și rolul pe care-l au partenerii în derularea proiectului, Centrul de excelență în instruire SMART și Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț filiala Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului lansat este îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al membrilor grupului ţinta din mediul urban şi rural din Regiunea CENTRU. Vorbim de persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane inactive, lucrătorii vârstnici, persoane cu dizabilității, persoane din mediul rural.

Proiectul „SIM – Servicii integrate de mediere pe piața muncii“ este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020 „Investire în dezvoltare durabilă!”, Axa prioritară: 3 „Locuri de muncă pentru toți”.


Informații suplimentare:
Adresa: str. Morii nr. 7A, 510087, municipiul Alba Iulia, jud. Alba, România
Program: Luni-Vineri: 09:00-15:00
Telefon: +40-771-288-090
Email: prosimalba@gmail.com
Persoană de contact: Lucian OPREAN (manager proiect)

Document / descrirePDF*DOC**
Conferinţa de lansare a proiectului
fişier PDF

fişier DOC

* PDF = Portable Document Format este un standard global gratuit pentru vizualizarea, imprimarea şi comentarea fiabilă a documentelor, păstrează formatul şi caracterele impuse de către cel care a creat documentul;
** DOC / ** WORD = sau Microsoft Word este un procesor de text, parte a suitei (grupului) Microsoft Office.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *